בס"ד

שיעורים

 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בחוקותי - "והתהלכתי בתוככם" - זה קורה! / הרב ויצמן | כ"ד אייר תשע"ח
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | השפעת הקודש על החול בארץ ישראל / הרב וינר | כ"ו אייר תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בחקותי / הרב ויצמן | כ"ד אייר תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | לפרשת בחוקותי / הרב וינר | ט"ז אייר תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת בחוקותי - האור בתוכחה / הרב ויצמן | י"ד אייר תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | קוממיות בארץ / הרב וינר | כ"ו אייר תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | לחיות עם פרשת שבוע / הרב ויצמן | כ"ד אייר תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | ברית חורב / הרב וינר | ט''ז אייר תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | לחיות עם פרשת שבוע - להפוך את הקללה לברכה / הרב ויצמן | י''ד אייר תשע''א
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | עניין הערכין / הרב וינר | י''ח אייר תשס"ח
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | בחוקותי | אין עוד מלבדו / הרב ויצמן | י''ד אייר תשס"ג