בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לפרשת ויקרא / הרב וינר | ב' ניסן תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת השבוע - ויקרא - האור של חומש ויקרא / הרב ויצמן | כ"ט אדר תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לפרשת ויקרא / הרב וינר | ח' אדר ב' תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויקרא - ערכה של הקריאה / הרב ויצמן | ו' אדר ב' תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לפרשת ויקרא / הרב וינר | ח' אדר ב' תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויקרא - תשובה ותיקון / הרב ויצמן | ו' אדר ב' תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לפרשת ויקרא / הרב וינר | כ"ט אדר תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויקרא - הרהורים בעקבות הבחירות / הרב ויצמן | כ"ז אדר תשע"ה
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | טעמי הקורבנות / הרב וינר | ה' אדר ב' תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויקרא - האדם שמאחורי הקרבן / הרב ויצמן | ג' אדר ב' תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת שבוע - "כי יקריב מכם קורבן'' - בעקבות הפיגוע בצרפת / הרב ויצמן | כ"ז אדר תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | קרבנות נדבה / הרב וינר | ח' אדר ב' תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת שבוע - ''כינוסו וכינוס בניו ישראל הצילו מיד עשו'' / הרב ויצמן | ג' אדר ב' תשע''א
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | לחיות עם פרשת השבוע - כופין אותו עד שיאמר רוצה אני / הרב ויצמן | כ''ט אדר תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | קרבן העולה / הרב וינר | ד' ניסן תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | אש תמיד / הרב ויצמן | ב' ניסן תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | אל''ף זעירא / הרב תמיר | ו' אדר ב תשס''ה
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | החיגר והסומא / הרב ויצמן | ג' ניסן תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | דקת קריאה / הרב ויצמן | ט' אדר ב תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | ויקרא | ''אשר נשיא יחטא'' / הרב ויצמן | ו' ניסן תשס''ב