בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | לפרשת צו - החצר / הרב וינר | ט' ניסן תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | לחיות עם פרשת השבוע - צו - לנקות את האויר מוירוסים / הרב ויצמן | ז' ניסן תש"פ
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | לפרשת צו - חסרון כיס של הכהנים / הרב וינר | ט"ו אדר ב' תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | לפרשת צו - הקרבנות / הרב וינר | י"ב אדר ב' תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת צו - צו זירוז לדורות / הרב ויצמן | י' אדר ב' תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | נדב ואביהו / הרב וינר | י''ט אדר ב' תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | צו | מנחת חינוך / הרב וינר | י''ב אדר ב' תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | לחיות עם פרשת שבוע - ''על הזוועות מברך ברוך שכוחו וגבורתו מלא עולם'' / הרב ויצמן | י' אדר ב' תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | זרוז לשעה ולדורות / הרב ויצמן | ט''ו אדר ב תשס''ח
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | צו | הצמאון הלוהט והשכל הקר / הרב ויצמן | י' ניסן תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | צו | זבח השלמים - מלחמה ושלום / הרב ויצמן | י''ז אדר ב תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | צו | בגדים מדברים / הרב ויצמן | ז' ניסן תשס''ב