בס"ד

שיעורים

  • Text פרשת שבוע | ויקרא | קדושים | קדושה - לא רק למלאכים / הרב תמיר | כ''ז ניסן תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | קדושים | לא תעמוד על דם רעך / הרב ויצמן | ב' אייר תשס''ג