בס"ד

שיעורים

  • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לפרשת שמיני - מתי נאמרה פרשיית מאכלות אסורות / הרב וינר | כ"ב אדר ב' תשע"ו
  • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לפרשת שמיני / הרב וינר | י"ט אדר ב' תשע"ד
  • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת שמיני - מורכבות החיים, חטא נדב ואביהוא / הרב ויצמן | י"ז אדר ב' תשע"ד
  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לחיות עם פרשת שבוע - תשובה לטרור / הרב ויצמן | י''ז אדר ב' תשע''א
  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | קרבן המילואים וקרבן השלמים / הרב וינר | כ''א אדר ב תשס''ח
  • Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | חטא נדב ואביהוא / הרב וינר | כ''א אדר ב תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | איה שעיר החטאת? / הרב תמיר | כ''א אדר ב תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | אם אין הבדלה - דעת מנין? / הרב ויצמן | כ''ד ניסן תשס''ד
  • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | רוח הנעורים הסוער / הרב ויצמן | כ''ג אדר ב תשס''ג
  • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | סימני הטהרה - סימנים לְמָה? / הרב ויצמן | כ''ז ניסן תשס''א