בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לפרשת שמיני - חטאם של נדב ואביהוא / הרב וינר | כ"ב אדר ב' תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שמיני - "באנו למילואים" / הרב ויצמן | כ' אדר ב' תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לפרשת שמיני - מתי נאמרה פרשיית מאכלות אסורות / הרב וינר | כ"ב אדר ב' תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לפרשת שמיני / הרב וינר | י"ט אדר ב' תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת שמיני - מורכבות החיים, חטא נדב ואביהוא / הרב ויצמן | י"ז אדר ב' תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | לחיות עם פרשת שבוע - תשובה לטרור / הרב ויצמן | י''ז אדר ב' תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | קרבן המילואים וקרבן השלמים / הרב וינר | כ''א אדר ב תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | חטא נדב ואביהוא / הרב וינר | כ''א אדר ב תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | איה שעיר החטאת? / הרב תמיר | כ''א אדר ב תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | אם אין הבדלה - דעת מנין? / הרב ויצמן | כ''ד ניסן תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | רוח הנעורים הסוער / הרב ויצמן | כ''ג אדר ב תשס''ג
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | שמיני | סימני הטהרה - סימנים לְמָה? / הרב ויצמן | כ''ז ניסן תשס''א