בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | לפרשת תזריע מצורע - צרעת - קדושת ישראל / הרב וינר | ב' אייר תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | לחיות עם פרשת השבוע -תזריע - מצורע - אין בעיה דמוגרפית! / הרב ויצמן | ל' ניסן תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | חטא היולדת, טומאה וחיים / הרב וינר | ב' אייר תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | לחיות עם פרשת שבוע - הנגע והעֹנג - הנתק והתִקון / הרב ויצמן | ל' ניסן תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | בירור הטוב מן הרע - הלימוד על הכלל / הרב ויצמן | ג' אייר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | הצרעת וטהרתה / הרב וינר | ב' אייר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | לחיות עם פרשת השבוע - ישראל ואומות העולם - בירור הפסולת וחיים בפסולת / הרב ויצמן | ל' ניסן תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | לחיות עם פרשת השבוע - אין קלקול שאינו ניתן לתיקון / הרב ויצמן | כ''ח ניסן תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | מיקום הפרשיות וטהרת המצורע / הרב וינר | ב' אייר תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | ''נגע הנתק'' או ''צר(ע)ת ההתנתקות'' / הרב ויצמן | א' אייר תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | רפואה פנימית / הרב ויצמן | כ''ט ניסן תשס''ב
 • Text Audio פרשת שבוע | ויקרא | תזריע - מצורע | מה בין נגע לענג / הרב ויצמן | ו' אייר תשס''א