בס"ד

שיעורים

  • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תזריע - להיפתח אל הטוב / הרב ויצמן | כ"ז אדר ב' תשע"ט
  • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תזריע - המלחמה הרוחנית / הרב ויצמן | כ"ו אדר ב' תשע"ו
  • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע | משמעות קורבן היולדת / הרב וינר | כ"ו אדר ב' תשע"ד
  • Text Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע | חשיפת העונג שבנגע - לחיות עם פרשת שבוע - פרשת תזריע / הרב ויצמן | כ"ד אדר ב' תשע"ד
  • Audio Video פרשת שבוע | ויקרא | תזריע | לחיות עם פרשת שבוע - בעקבות שיחת הפצ''ר בנושא - דיני לוחמה בטרור / הרב ויצמן | כ''ה אדר ב' תשע''א
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | תזריע | חיכוכים / הרב תמיר | כ''ז אדר ב תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | ויקרא | תזריע | ארבע על ארבע / הרב ויצמן | ב' ניסן תשס''ג