בס"ד

שיעורים

 • Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | לפרשת בשלח / הרב וינר | י"ב שבט תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - בשלח - יוצאים, יוצאים ויוצאים / הרב ויצמן | י' שבט תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בשלח - לבד, לבד! / הרב ויצמן | י' שבט תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בשלח / הרב ויצמן | ח' שבט תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | פרשת בשלח / הרב וינר | י"ד שבט תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - בשלח - צריך לומר שירה! / הרב ויצמן | י"ב שבט תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לפרשת בשלח / הרב וינר | י"ב שבט תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בשלח - השירה של דורנו / הרב ויצמן | י' שבט תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | קריעת ים סוף הבסיס למלחמה הישראלית / הרב וינר | י' שבט תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת בשלח - כח ההרתעה / הרב ויצמן | ח' שבט תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | לפרשת בשלח / הרב וינר | ט' שבט תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת שבוע - "ערב רב" / הרב ויצמן | ז' שבט תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | העם ובני ישראל / הרב וינר | י"ד שבט תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת שבוע - עם ישראל כמה לבשורה חדשה / הרב ויצמן | י"ב שבט תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | המן והשבת / הרב וינר | י' שבט תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת שבוע - להקת שירו לה' / הרב ויצמן | ח' שבט תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | קריעת ים סוף / הרב וינר | ט' שבט תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - ראשית צמיחת גאולתנו ולא ראשית צניחת גאולתנו / הרב ויצמן | ז' שבט תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | להפוך מר למתוק / הרב וינר | י''ד שבט תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - מדינת ישראל - אתגרים ויעדים / הרב ויצמן | י''ב שבט תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | שירת נשים / הרב וינר | י''ב שבט תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | בשלח | לחיות עם פרשת השבוע - שירת הנס ושירת הטבע / הרב ויצמן | י' שבט תשס''ט
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | השורש המנחה בפרשה / הרב וינר | י''א שבט תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | שמות | בשלח | מסה ומריבה / הרב וינר | י''ד שבט תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | שמות | בשלח | אז - ישיר / הרב תמיר | י''א שבט תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | שמות | בשלח | שירת הגאולה / הרב ויצמן | י''ג שבט תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | שמות | בשלח | ''ככר הלחם'' או ''לחם מן השמים'' / הרב ויצמן | י''ג שבט תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | שמות | בשלח | למה תינוק נופל - וקם? / הרב ויצמן | י''א שבט תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | שמות | בשלח | יציאת מצרים / הרב ויצמן | שבט תשס''א