בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | להכות את התנין הגדול / הרב וינר | כ"ז טבת תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת השבוע - וארא - הגאולה תלויה בנו! / הרב ויצמן | כ"ה טבת תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לפרשת וארא - שליחותו של משה / הרב וינר | כ"ז טבת תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וארא - "משהו חדש מתחיל" / הרב ויצמן | כ"ה טבת תשע"ט
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | לפרשת וארא - בקוצר רוח ובעבודה קשה / הרב מאור | כ"ה טבת תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וארא - התאחדות הנס והטבע / הרב ויצמן | כ"ג טבת תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת השבוע - וארא - לנצל את ההזדמנות / הרב ויצמן | כ"ז טבת תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | ייחודיות הצפרדעים וקידוש השם / הרב ויצמן | כ"ח טבת תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | דם נחש וצרעת / הרב וינר | כ"ז טבת תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת וארא - ארבע לשונות ועוד אחת / הרב ויצמן | כ"ה טבת תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | 'ואיך ישמעני פרעה' - אחד מעשרה ק''ו שבתורה / הרב ויצמן | כ"ו טבת תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | על כפילות הביטוי 'הן אני ערל שפתים' / הרב וינר | כ"ה טבת תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | לפרשת וארא / הרב וינר | כ"ד טבת תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת שבוע - שתי הנהגות - אחת לישראל, אחת לאומות / הרב ויצמן | כ"ב טבת תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | האני העצמי ואני ה' / הרב ויצמן | א' שבט תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | שמותיו של הקב"ה / הרב וינר | כ"ט טבת תשע"ג
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת שבוע - המהפך בגשמים / הרב ויצמן | כ"ז טבת תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | שיעור לפרשת וארא / הרב וינר | כ"ה טבת תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת שבוע - מקוצר רוח וצרות אופקים / הרב ויצמן | כ"ג טבת תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | מכות, מאמרות ודיברות / הרב וינר | כ''א טבת תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | גאולה תקועה בפקק - איך להיחלץ / הרב ויצמן | כ''ב טבת תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | המאבק בחרטומים / הרב וינר | כ''ט טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | גאולת ישראל - מענה לבעיות משה / הרב וינר | כ''ז טבת תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | וארא | לחיות עם פרשת השבוע - הדרכות חינוכיות / הרב ויצמן | כ''ה טבת תשס''ט
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | פרשת ייחוסי משה ואהרן / הרב וינר | כ''ו טבת תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | עשרת המכות / הרב וינר | כ''ט טבת תשס''ז
 • Text פרשת שבוע | שמות | וארא | אחד מעשרה קל וחומר שבתורה / הרב תמיר | כ''ו טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | שמות | וארא | קל וחומר מצפרדעים / הרב ויצמן | כ''ה טבת תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | וארא | הכל תלוי בנקודת המבט / הרב ויצמן | כ''ח טבת תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | שמות | וארא | עם מי עושים שלום? / הרב ויצמן | כ''ח טבת תשס''ג
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | האני ו''אני ה''' / הרב ויצמן | כ''ו טבת תשס''ב
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | וארא | מידת דין ומידת רחמים / הרב ויצמן | שבט תשס''א