בס"ד

שיעורים

 • Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לפרשת ויקהל / הרב וינר | כ"ד אדר א' תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויקהל - לתקן את אלה / הרב ויצמן | כ"ב אדר א' תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לפרשת ויקהל / הרב וינר | כ"ד אדר א' תשע"ו
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויקהל - גדול וקטן שווים / הרב ויצמן | כ"ב אדר א' תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לפרשת ויקהל / הרב וינר | כ"א אדר א' תשע"ד
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויקהל / הרב ויצמן | י"ט אדר א' תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | ויקהל -תיקון לחטא העגל / הרב וינר | כ''א אדר א' תשע''א
 • Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לחיות עם פרשת השבוע - להקשיב למשק כנפי ההיסטוריה / הרב ויצמן | י''ט אדר א' תשע''א
 • Text פרשת שבוע | שמות | ויקהל | פרשת השבת / הרב וינר | כ''ג אדר א תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | ויקהל | הלב והציווי - על חוכמת הלב וקביעת גבולות / הרב תמיר | כ''ב אדר א תשס''ה
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | מכה ורפואה / הרב ויצמן | כ''ו אדר א תשס''ג