בס"ד

שיעורים

  • Audio Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לפרשת ויקהל / הרב וינר | כ"ד אדר א' תשע"ו
  • Text Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת ויקהל - גדול וקטן שווים / הרב ויצמן | כ"ב אדר א' תשע"ו
  • Audio Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לפרשת ויקהל / הרב וינר | כ"א אדר א' תשע"ד
  • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת ויקהל / הרב ויצמן | י"ט אדר א' תשע"ד
  • Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | ויקהל -תיקון לחטא העגל / הרב וינר | כ''א אדר א' תשע''א
  • Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | לחיות עם פרשת השבוע - להקשיב למשק כנפי ההיסטוריה / הרב ויצמן | י''ט אדר א' תשע''א
  • Text פרשת שבוע | שמות | ויקהל | פרשת השבת / הרב וינר | כ''ג אדר א תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | שמות | ויקהל | הלב והציווי - על חוכמת הלב וקביעת גבולות / הרב תמיר | כ''ב אדר א תשס''ה
  • Text Audio פרשת שבוע | שמות | ויקהל | מכה ורפואה / הרב ויצמן | כ''ו אדר א תשס''ג