בס"ד

שיעורים

 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת השבוע - כי תשא - שמן המשחה / הרב ויצמן | ט"ו אדר תש"פ
 • Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לפרשת כי תשא - חור בנה של מרים / הרב וינר | י"ז אדר א' תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תשא - בן הגבירה עם בן השפחה / הרב ויצמן | ט"ו אדר א' תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לפרשת כי תשא / הרב וינר | י"ט אדר תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת השבוע - כי תשא - לראות את שני החצאים / הרב ויצמן | י"ז אדר תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לפרשת כי תשא - אוהל מועד מחוץ למחנה / הרב וינר | י"ז אדר א' תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תשא - אפשר לתקן את חטא העגל! / הרב ויצמן | ט"ו אדר א' תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | שיחה לפרשת כי תשא / הרב וינר | ט"ו אדר תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לפרשת כי תשא / הרב וינר | י"ד אדר א' תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת כי תשא - התיקון שלאחר המשבר / הרב ויצמן | י"ב אדר א' תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לפרשת כי תשא / הרב וינר | י"ט אדר תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת שבוע - תיקון חטא העגל / הרב ויצמן | י"ז אדר תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | סוד קרינת פני משה / הרב וינר | י''ד אדר א' תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת השבוע - איך מתקנים את חטא העגל / הרב ויצמן | י''ב אדר א' תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | הכיור - מרכבתו של הקב"ה / הרב וינר | י''ט אדר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת כי תשא / הרב ויצמן | י''ז אדר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | אוהל מועד של משה רבינו / הרב וינר | י''ז אדר תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | כי תשא | לחיות עם פרשת השבוע - טיפול במשברים / הרב ויצמן | ט''ו אדר תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | חטא העגל - שורש הפורענות / הרב וינר | ט''ז אדר א תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | בין חטא העגל לפרשת פרה / הרב וינר | י''ט אדר תשס''ז
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | מצות קידוש ידים ורגלים / הרב ויצמן | י''ט אדר תשס''ז
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | מהו חטא העגל? / הרב וינר | י"ז אדר תשס"ו
 • Text פרשת שבוע | שמות | כי תשא | מנהיגות בזמן משבר / הרב תמיר | ט''ו אדר א תשס''ה
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | כי תשא | מה עשה לנו העגל? / הרב ויצמן | י''ח אדר תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | שמות | כי תשא | ''על נטילת ידיים'' / הרב ויצמן | י''ח אדר א תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | שמות | כי תשא | החלום ושברו / הרב ויצמן | ט''ז אדר תשס''ב