בס"ד

שיעורים

 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | לפרשת משפטים - אין מוקדם ומאוחר במעמד הר סיני / הרב וינר | כ"ו שבט תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - משפטים - איך מנצחים את הקורונה? / הרב ויצמן | כ"ד שבט תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לפרשת משפטים - מלאך ה' והבשורה הכפולה / הרב וינר | כ"ו שבט תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת משפטים - כולנו לומדים משפטים / הרב ויצמן | כ"ד שבט תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | פרשת משפטים - נעשה ונשמע / הרב וינר | כ"ד שבט תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת משפטים - ללמוד להקשיב / הרב ויצמן | כ"ב שבט תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לפרשת משפטים / הרב וינר | כ"ח שבט תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - משפטים - לחיות בתוך נס / הרב ויצמן | כ"ו שבט תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | מצוות התפילה - עבודה, מצווה או לא מצווה / הרב ויצמן | כ"ז שבט תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לפרשת משפטים / הרב וינר | כ"ו שבט תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת משפטים - כולנו דיינים! / הרב ויצמן | כ"ד שבט תשע"ו
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | משפטים - אבידה ומציאה בחיי האדם / הרב ויצמן | כ"ה שבט תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת משפטים - הוו מתונים! / הרב ויצמן | כ"ב שבט תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | לפרשת משפטים / הרב וינר | כ"ג שבט תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת משפטים - התפילה / הרב ויצמן | כ"א שבט תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | סוגי הרוצחים / הרב וינר | כ"ח שבט תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת שבוע - עבודת ה' / הרב ויצמן | כ"ו שבט תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | נדב ואביהו והזקנים / הרב וינר | כ"ד שבט תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת שבוע - להחמיץ את המחשבות בשביל לא להחמיץ את השעה / הרב ויצמן | כ"ב שבט תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | סדר האירועים בפרשות יתרו ומשפטים / הרב וינר | כ''ג שבט תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - "מי יתן מציון ישועת ישראל" / הרב ויצמן | כ''א שבט תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | הדברים הקטנים והמעצבנים / הרב בזק | כ''ח שבט תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - השיבה שופטינו כבראשונה... והסר ממנו יגון ואנחה / הרב ויצמן | כ''ו שבט תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | תיקון המציאות בעולם / הרב ויצמן | כ''ז שבט תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | שבת שמיטה ורגל בפרשת משפטים / הרב וינר | כ''ו שבט תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | משפטים | לחיות עם פרשת השבוע - האם ישנה עבדות בדורנו / הרב ויצמן | כ''ד שבט תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | מיקומו של הפשט בתורה שבכתב / הרב וינר | כ''ה שבט תשס''ח
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | החיבור בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה / הרב וינר | כ''ח שבט תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | שמות | משפטים | עבד ואמה - דרכי תיקון / הרב ויצמן | כ''ו שבט תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | משפטים | המלאך, האימה והצרעה / הרב תמיר | כ''ה שבט תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | משפטים | למשמעות הנזיקין בעולם / הרב ויצמן | כ''ד שבט תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | משפטים | העשיר והעני בחבור אחד / הרב ויצמן | כ''ז שבט תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | שמות | משפטים | לאן אתה רץ? / הרב ויצמן | כ''ז שבט תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | שמות | משפטים | יחס הנגלה והנסתר / הרב ויצמן | כ''ה שבט תשס''ב
 • Text פרשת שבוע | שמות | משפטים | ''השיבה שופטינו כבראשונה'' / הרב ויצמן | שבט תשס''א