בס"ד

שיעורים

  • Audio Video פרשת שבוע | שמות | פקודי | לפרשת פקודי - בגדי השרד וחטא העגל / הרב וינר | א' אדר ב' תשע"ט
  • Audio Video פרשת שבוע | שמות | פקודי | לפרשת פקודי / הרב וינר | כ"ח אדר א' תשע"ד
  • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | פקודי | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת פקודי / הרב ויצמן | כ"ו אדר א' תשע"ד
  • Audio Video פרשת שבוע | שמות | פקודי | החצר / הרב וינר | כ''ח אדר א' תשע''א
  • Audio Video פרשת שבוע | שמות | פקודי | ''כאשר ציווה ה' את משה'' / הרב ויצמן | כ''ו אדר א' תשע''א
  • Text פרשת שבוע | שמות | פקודי | משכן העדות ואוהל מועד / הרב תמיר | כ''ט אדר א תשס''ה
  • Text פרשת שבוע | שמות | פקודי | מצווים ועושים / הרב ויצמן | ג' אדר ב תשס''ג