בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לפרשת שמות / הרב וינר | כ' טבת תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת השבוע - שמות - על מה מתווכחים? / הרב ויצמן | י"ח טבת תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לפרשת שמות / הרב וינר | כ' טבת תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שמות - ללמוד מספר הגאולה / הרב ויצמן | י"ח טבת תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לפרשת שמות / הרב וינר | י"ח טבת תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שמות - לראות את הסגולה / הרב ויצמן | ט"ז טבת תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | פרשת שמות - שני נסיונות גאולה ממצרים / הרב וינר | כ"ב טבת תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת השבוע - שמות - ישראל מאמינים בני מאמינים / הרב ויצמן | כ' טבת תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לפרשת שמות / הרב וינר | כ' טבת תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת שמות - לבקש את הדרך / הרב ויצמן | י"ח טבת תשע"ו
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת שמות / הרב ויצמן | ט"ז טבת תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | שמות | שמות | מציאות ה' בגלות מצרים / הרב וינר | י"ז טבת תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת שבוע - המעבר אל הכלל / הרב ויצמן | ט"ו טבת תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | גלות והתגלות / הרב וינר | כ"ב טבת תשע"ג
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת שבוע - ישראל מאמינים בני מאמינים / הרב ויצמן | כ' טבת תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | דין ודברים בין משה לה' במעמד הסנה / הרב וינר | י"ח טבת תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת שבוע - איך מנהלים את מלחמת התרבות העוברת עלינו כעת / הרב ויצמן | ט"ז טבת תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | שעבוד ועינוי / הרב וינר | י''ז טבת תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | אמונה בתוך משבר / הרב ויצמן | ט''ו טבת תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | בין ספרו של אומה לספרם של יחידים / הרב וינר | כ''ב טבת תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת השבוע - תורה וצבא "הילכו שניים יחדיו?" / הרב ויצמן | כ' טבת תש''ע
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | מעמד הסנה / הרב וינר | כ' טבת תשס''ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | שמות | לחיות עם פרשת השבוע - השתתפות בצרת ישראל / הרב ויצמן | י''ח טבת תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | שמות | שמות | גרשם ואליעזר בני משה / הרב וינר | י''ט טבת תשס''ח
 • Text פרשת שבוע | שמות | שמות | בין מגדל בבל לבור מצרים / הרב תמיר | י''ט טבת תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | שמות | שמות | חדש שהוא ישן / הרב ויצמן | י''ח טבת תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | שמות | מספרים, שמות וכוכבים / הרב ויצמן | כ''א טבת תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | שמות | שמות | שפת האותות / הרב ויצמן | כ''א טבת תשס''ג
 • Audio פרשת שבוע | שמות | שמות | ''ואלה שמות'' / הרב וינר | כ''א טבת תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | שמות | שמות | ''על הגאולה'' / הרב ויצמן | י''ח טבת תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | שמות | שמות | גלות מצרים - ממשפחה לממלכה / הרב ויצמן | כ''ו טבת תשס''א
 • Text פרשת שבוע | שמות | שמות | ייסורין של אהבה / הרב ויצמן | טבת תשס''א