בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לפרשת תצווה / הרב וינר | י' אדר תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - תצוה - מי שמכיר... / הרב ויצמן | ח' אדר תש"פ
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לפרשת תצווה - קורבן התמיד ועבודת הכהנים / הרב וינר | י' אדר א' תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תצווה - לבלוט ולהצטרף / הרב ויצמן | ח' אדר א' תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | פרשת תצווה - תורה ועבודה / הרב וינר | ח' אדר תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לפרשת תצווה - ייחודו של מזבח הקטורת / הרב וינר | י"ב אדר תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - תצווה - לחיות עם בגדי הכהונה / הרב ויצמן | י' אדר תשע"ז
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | בגדי כהונה - משמעות הבגדים / הרב ויצמן | י"א אדר א' תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לפרשת תצווה / הרב וינר | י' אדר א' תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תצווה - בגדי כהונה - תיקון ושינויים / הרב ויצמן | ח' אדר א' תשע"ו
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | תצווה - השמן והדם בעבודת הכהנים / הרב וינר | ח' אדר תשע"ה
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תצווה - שמחה אמיתית - לקראת פורים / הרב ויצמן | ו' אדר תשע"ה
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | שתי בחינות בכהנים / הרב וינר | ז' אדר א' תשע"ד
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת תצווה - מלבושים היום / הרב ויצמן | ה' אדר א' תשע"ד
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | כהן גדול וכהנים / הרב וינר | י"ב אדר תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת שבוע - זכור את אשר עשה לך עמלק / הרב ויצמן | י' אדר תשע"ג
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | פרשת המלבושים / הרב ויצמן | ט' אדר תשע''ב
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | האבנט חיבור עליונים ותחתונים / הרב וינר | ח' אדר תשע"ב
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת שבוע - הרהורים על פרשת זכור / הרב ויצמן | ה' אדר תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | המנורה והמזבח - הציץ והמכנסיים / הרב וינר | ז' אדר א' תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת הלבושים / הרב ויצמן | ה' אדר א' תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | בגדי הכהונה, מלחמת עמלק ופורים / הרב וינר | י''ב אדר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - להפוך משבר לאתגר / הרב ויצמן | י' אדר תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | סוד האותיות בתורה / הרב ויצמן | י''א אדר תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | מזבח הקטורת ושבת זכור / הרב וינר | י' אדר תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תצווה | לחיות עם פרשת השבוע - סוד הלבושים / הרב ויצמן | ח' אדר תשס''ט
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | האפוד והחושן / הרב וינר | ט' אדר א תשס''ח
 • Text פרשת שבוע | שמות | תצווה | הרועה שאינו נראה / הרב תמיר | ט' אדר א תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | תצווה | ''ולא יזח החושן מעל האפוד'' / הרב ויצמן | י''א אדר תשס''ד
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | אני ואתה נשנה את העולם... / הרב ויצמן | י''א אדר א' תשס''ג
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | תצווה | חופש, מסגרת ולבושים / הרב ויצמן | ט' אדר תשס''ב