בס"ד

שיעורים

 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לפרשת תרומה / הרב וינר | ג' אדר תש"פ
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - תרומה - איך מורידים את בית המקדש מהשמים? / הרב ויצמן | א' אדר תש"פ
 • Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לפרשת תרומה / הרב וינר | ג' אדר א' תשע"ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תרומה - גאולה באומר ובפועל / הרב ויצמן | א' אדר א' תשע"ט
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | פרשת תרומה / הרב וינר | א' אדר תשע"ח
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תרומה - המקדש שבלבי / הרב ויצמן | כ"ט שבט תשע"ח
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לפרשת תרומה - מתי היה הציווי על המשכן? / הרב וינר | ה' אדר תשע"ז
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - תרומה - זכה בתורה - זכה בארץ ישראל / הרב ויצמן | ג' אדר תשע"ז
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לפרשת תרומה - בדי הכלים / הרב וינר | ג' אדר א' תשע"ו
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תרומה - איך בונים את בית המקדש? / הרב ויצמן | ל' שבט תשע"ו
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - פרשת תרומה - שימוש בבריאה לכבוד ה' - סינון בסמארטפונים / הרב ויצמן | כ"ח שבט תשע"ה
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת שבוע - פרשת תרומה - דרכים למניעת 'הסכם שלום' / הרב ויצמן | כ"ח שבט תשע"ד
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | המנורה / הרב וינר | ה' אדר תשע"ג
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | כבש המזבח / הרב וינר | א' אדר תשע"ב
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת שבוע - האיום האיראני תפקידנו בכח / הרב ויצמן | כ"ח שבט תשע"ב
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | ''לכל כליו'' - ל' יתירה / הרב וינר | ל' שבט תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - על התהדקות טבעת האיסלם הקיצוני סביבנו / הרב ויצמן | כ''ח שבט תשע''א
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | הארון - טבעותיו ובדיו / הרב וינר | ה' אדר תש''ע
 • Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - בעקבות פרסומי פורום תקנה: אם תלמיד חכם הגון הוא - ממנו תאכל / הרב ויצמן | ג' אדר תש''ע
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | עצי השיטים / הרב וינר | ג' אדר תשס''ט
 • Text Audio Video פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחיות עם פרשת השבוע - כיצד מתקיימת היום מצות "ועשו לי מקדש" / הרב ויצמן | א' אדר תשס''ט
 • Text Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | השולחן / הרב וינר | ה' אדר תשס''ז
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | הפרוכת והארון / הרב וינר | ג' אדר תשס''ו
 • Text פרשת שבוע | שמות | תרומה | ארון וכפורת / הרב תמיר | ב' אדר א תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | תרומה | מזבח הקטורת / הרב וינר | אדר א תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | תרומה | בניית המשכן / הרב וינר | א' אדר א תשס''ה
 • Text פרשת שבוע | שמות | תרומה | הר סיני והר המוריה / הרב ויצמן | ד' אדר תשס''ד
 • Text פרשת שבוע | שמות | תרומה | המקום גורם / הרב ויצמן | ד' אדר א תשס''ג
 • Text פרשת שבוע | שמות | תרומה | הבחירה בבית הבחירה / הרב ויצמן | ד' אדר תשס''ב
 • Audio פרשת שבוע | שמות | תרומה | לחם הפנים / הרב ויצמן | ז' אדר תשס''א
 • Text פרשת שבוע | שמות | תרומה | סוד המשכן / הרב ויצמן | אדר תשס''א