בס"ד

מעייני מעלות

"מעייני מעלות" הוא עלון היוצא לאור ע"י תלמידי הישיבה בתדירות של אחת לחודש. נוסד בשנת תשנ"א, והיה במקורו דף-קשר לתלמידי הישיבה שבצבא. עם השנים, נוספו ל"מעייני מעלות"

טורים ופינות רבות, ובניהם מאמר ראש הישיבה, מאמר של אחד הרמי"ם, פינת ההלכה, לוח זמני שבת, עדכוני מזל-טוב לתלמידים שהתארסו / התחתנו, עדכוני חיילים מהשטח ופינת הפז"ם (פינה המציגה אירועים שהתרחשו בישיבה מנקודת מבט הומוריסטית). בנוסף לכל אלה, מפוזרים ב"מעייני מעלות" מאמרים וציורים פרי-עטם של תלמידי הישיבה.

תש"ע