לעמוד הראשי לעמוד ראשי על חשיבות לימוד מדרש כללי לימוד דוגמאות שיעורים קוליים וכתובים פרסומים במדרש צור קשר לאתר ישיבת מעלות
      בס"ד