ב"ה

Other

There is no Torah like the Torah of Eretz Yisrael. Bereshit Rabbah 16:7