בס"ד

שיר למעלות א

שיר למעלות א

שער חיצוני

קדמת המעלות

"הלב הומה לחדש, לחדש ללא הרף, לחדש באופן זולף ושוטף" (ראי"ה, "חדריו" עמ' סח). אנו שמחים להוציא לאור חוברת מאמרים מביכורי בית מדרשנו. ברור לנו שערכו האמיתי של רעיון תורני, עולה עשרת מונים בזמן שהוא נכתב, גם בשל בירור הרעיון אצל הכותב , וגם בשל הבאתו אל הכלל. אין לנו ספק שהפקתה והנפקתה של חוברת כזו, מעודדת את יושבי בית המדרש לכתוב ולבטא על הגליון את חידושיהם והגיונותיהם הנרכשים בבית המדרש.

בחוברת מגוון מאמרים בכל תחומי חיי בית המדרש - החל בתנ"ך ותלמוד וכלה במחשבה, ואף שירה חדשה וחיה.

עמלנו רבות על העיצוב כדי שתהא החוברת כלי מתוקן לשימוש הרבים. הבנת חשיבות העיסוק בכלים, חוץ מן העיסוק בתוכן, הנחתה אותנו אף בשיקולי העריכה.

"כתוב זאת בספר". תודות לכותבים, למקלידים, למגיהים, ולכל העוסקים במלאכה. בלעדיהם, חוברת זאת לא היתה יוצאת לאור. יהי רצון שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, לקיים ולחיות את תורתך.

אלול התשנ"ח

העורכים

למעלה

תוכן הענינים

מעלה תלמוד

1 יניב חניא לדרכם של אביי ורבא
2 הרב מנשה וינר מוציא ומעביר
3 הרב אלעזר אהרונסון גדר מלאכת מחשבת לשיטת רש"י
4 אביגדור ויצמן גדרי רשות הרבים
5 אלדד כהן וארנון גורליק משפט בעלי החיים - טבע ובחירה בעולם החי
6 דורון גרינברג מספר המלקות - דרשת חז"ל מול פשט הפסוקים
7 אביאל אייפרמן ומאיר הלברשטט קריאת שמע וברכותיה

מעלה תנ"ך

8 יובל אלימלך מלך - צורך או ערך
9 דוד וינר הכיור

מעלה מדרש

10 נאור גלעד מדרכי העיון באגדה
11 שמעון אופיר מן הלוחות אל המזבח
12 יאיר פרבר החיים כעבודת ה' - עיון בפרק שירה

מעלה מחשבה

13 מתניה מאלי פתח לתשובה
14 נתן אפשטיין "ה' מלך גאות לבש"

מעלה שירה

15 אלישע בורוש על דבר הכתיבה
16 הרב מרדכי ורדי ויבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ
17 הרב מרדכי ורדי תמר
18 מוטי גולן
19 חננאל רוזנברג צעדים בחושך
20 נתן אפשטיין
21 אברהם ראב"ד תשליך בזכרון
22 נאור גלעד ושמה קברתי את לאה

למעלה