בס"ד

שיר למעלות ד

שיר למעלות ד

שער חיצוני

קדמת המעלות

מיוחדת פרשת מגדל בבל, אשר רב הסתום בה על פני הגלוי. רבות הדעות בדבר חטא דור הפלגה ובפירוש משמעות התערבותו של האלוקים - ההיה זה עונש, או שמא צעד מנע ואמצעי תיקון, אשר הביא ברכה לבני האדם.
אולי ניתן לפרש שבלילת השפות אינה מסתיימת ביצירת ניבי לשון שונים.
יתכן והכתוב רומז ליצירה מחודשת לגמרי.
לאחר תפוצת השפה אין ביכולתה של הלשון המדוברת לבדה, לשקף כלפי חוץ את עולמו הפנימי של האדם. מאז המגדל נעזרים אנשים בשפות ביטוי רבות ומגוונות: שפת הניגון, שפת האומנות, שפת השירה ושפת הכתיבה.
לעיתים הקושי במימוש שפות אלו הוא רב. מי מאיתנו אינו מכיר את התחושה הכבדה שמא, למרות הכל, התוצאה אינה משקפת את המקור? אולם ללא שפות אלו, לא יוכל האדם לתת דרור למהלך רוחו ולרחשי ליבו. ואין זה דבר של מה בכך.
כבישת הרוח וחסימתה אינן עניינו הפרטי של האדם. הארת השכל והלב, אותם מקבל משמיים, אינם קנייניו הבלעדיים. וכפי שהיטיב לבטא בעל "ספר חסידים", מוטל חיוב על האדם לברור את שפתו, ולשתף את הסביבה במתנות להם זכה:

וכל מי שגילה לו הקב"ה דבר ויכול לכתוב ואינו כותבו, הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא גילה לו אלא לכתוב, דכתיב: 'יביא במשפט על כל נעלם'.


*

ייחודו של קובץ זה מצוי בתיחומם של המאמרים, אשר רבים מהם עומדים על קו התפר שבין תחומים שונים וניזונים מזה ומזה.
מצב זה אינו אלא אחת מהופעותיה הרבות של תורת ארץ ישראל, אשר מאירה וחודרת לעומק הקשר והיניקה שבין רבדי התורה השונים - "והיו לאחדים בידך".
אנו תקווה שדברים אלו יוסיפו להבה קטנה לאורה המתחדש של תורת הארץ, ויהיו אמרינו לרצון לפני אדון כל.

המערכת

למעלה

תוכן הענינים


מעלה תלמוד

סוגיות כלליות
1 ראש הישיבה הרב יהושע ויצמן פתיחה למסכת כתובות
2 רון צורף עיונים במהות הקניין

סוגיות שבת
3 הרב מרדכי פרומר הוצאה - הפתיחה למסכת שבת?
4 הרב משה שזיפי שיטת הרמב"ם בדין נולד
5 הרב אייל גריינר שיטות ויסודות בדין תוספת שבת
6 דני דרנס תוספת שבת - עיון הלכתי
7 הרב אברהם כהן אליהו ובין השמשות
8 אסף מילס ומנחם ויצמן שיטת רש"י בכרמלית

סוגיות ברכות
9 הרב מנשה וינר 'מאימתי קורין' - למשמעות פתיחת הבבלי
10 הרב חגי לב קודש הילולים לה'
11 חננאל רוזנברג משנת חסידים ראשונים

מעלה מצוה
12 הרב אורי פלד מעמד הנכרי בארץ
13 עמי כהן תורת חלה
14 דוד הלל וינר פרה אדומה

מעלה תנ"ך
15 אלעד עמוסי גדעון - כמשה בדורו או כאחאב בדורו?
16 אלי אברמוביץ רחל והתרפים
17 יאיר שטראוס דור המדבר ודור הכניסה לארץ
18 דני סגליס 'ולא יעבור' - למימד הזמן במגילה
19 נעם לוגסי מחלוקת יוסף ואחיו
20 גדעון עמיר שפה אחת ודברים אחדים

מעלה מדרש
21 הרב תמיר כהן בי היכן מערת רשב"י?
22 נא דניאל צבי פרמביץ מעשה הלל ובני בתירא
23 מודי ברודצקי מאור גדול מאור קטן ולהיפך

מעלה מחשבה
24 נדב רוטנברג הבטה בגישות חז"ל למחלוקותיהם
25 קובי יעקבסון 'ונחנו מה' - תשובה ובטול במקוה
26 נפתלי וייס חג השבועות וחג מתן תורה
27 אסף מילס עיון במשנת הייסורים
רשימת המשתתפים

אלי אברמוביץ, תלמיד הישיבה * מודי ברודצקי, תושב כפר ורדים, מבאי בית המדרש * הרב אייל גריינר, בוגר הישיבה, ראש בית מדרש 'נתיב טפחות' * דני דרנס, בוגר הישיבה, תלמיד ישיבת רמת גן * נפתלי וייס, תלמיד הישיבה * דוד הלל וינר, תלמיד הישיבה * הרב מנשה וינר, ר"מ בישיבה * הרב יהושע ויצמן, ראש הישיבה * מנחם ויצמן, תלמיד הישיבה * קובי יעקבסון, תלמיד הישיבה * הרב אברהם כהן, בוגר הישיבה, ר"מ בישיבת מירון * עמי כהן, תלמיד הישיבה * הרב תמיר כהן, ר"מ בישיבה * הרב חגי לב, בוגר הישיבה, ר"מ בישיבת 'אביר יעקב' - נהריה * נעם לוגסי, תלמיד הישיבה * אסף מילס, תלמיד הישיבה * דני סגליס, בוגר הישיבה, תלמיד כולל 'חורב' ירושלים * אלעד עמוסי, תלמיד הישיבה * גדעון עמיר, בוגר הישיבה, תלמיד ישיבת 'שיח' * הרב מרדכי פרומר, ר"מ בישיבה * הרב אורי פלד, בוגר הישיבה, ר"מ בישיבת מירון * דניאל צבי פרמביץ, תלמיד הישיבה * חננאל רוזנברג, תלמיד הישיבה * נדב רוטנברג, תלמיד הישיבה * רון צורף, תלמיד הישיבה * הרב משה שזיפי, תלמיד הישיבה * יאיר שטראוס, תלמיד הישיבה *

למעלה

תוכן מורחב


מעלה תלמוד


פתיחה למסכת כתובות | ראש הישיבה הרב יהושע ויצמן
1
עיון במקורות הכתובה, מדאוריתא ומדרבנן, מלמד אותנו כיצד הכתובה בונה ומקדמת את חיי הנישואין, בדרכה של תורה שבכתב ובדרכם של חז"ל בתורה שבע"פ. לאור דברים אלו תבואר אף משמעות הכתובה בכלל והשם 'כתובה' בפרט.

עיונים במהות הקניין | רון צורף
2
מושג הקנין תופס מקום נכבד בעולם בכלל ובעולם התורה בפרט. במאמר זה ננסה לעמוד על משמעותו הפנימית של הקנין מתוך דברי חז"ל והסוגיות בנושא ולראות כיצד בא לידי ביטוי רעיון זה בעניינים שונים.

הוצאה - הפתיחה למסכת שבת? | הרב מרדכי פרומר
3
פתיחת מסכת שבת דווקא במלאכת הוצאה מעוררת תמיהה. במאמר ננסה לענות על שאלה זו תוך נסיון להתחקות אחר הבנת מהות המשניות והיחס בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ.

שיטת הרמב"ם בדין נולד | הרב משה שזיפי
4
דין נולד הינו דין מיוחד בשבת אשר לו השלכות רבות בתחומים שונים. במאמר נסקור בקצרה את עיקרי שיטות הראשונים ונתמקד בשיטה היחודית לרמב"ם בדין זה השופכת אור על גישתו של הרמב"ם לשביתת האדם ביום השבת.

שיטות ויסודות בדין תוספת שבת | הרב אייל גריינר
5
למרות היות השבת 'קביעא וקיימא' ישנה נקודת בחירה המופיעה מכוחה, הלא היא תוספת שבת. במאמר ננסה לבחון היבטים שונים בדין זה מתוך חז"ל, ספרות הגאונים והראשונים, וננסה לחוש, ולו במועט, מרובדיו הפנימיים של דין זה. להתחקות אחר הבנת מהות המשניות והיחס בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ.

תוספת שבת - עיון הלכתי | דני דרנס
6
דין תוספת שבת מוזכרת בגמרא ובמכילתא, ולמרות שעניינה מדרבנן, נרמזת היא בדיני יום הכיפורים שבספר ויקרא. במאמר זה נסכם את השיטות השונות בהלכה בפרטי 'תוספת שבת', וכן נציע פתרונות לבעיות שונות הקשורות לנושא.

אליהו ובין השמשות | הרב אברהם כהן
7
דעות שונות מוצגות במסכת שבת בדבר הגדרת קטע הזמן הקרוי 'בין השמשות'. דעתו של רבי חנינא בנושא, שולחת אותנו לכרמל, ומשם לאליהו במעמד נביאי הבעל. מתוך עיון בפרשיה זו ובהופעותיו השונות של אליהו הנביא, נבחן את משמעות 'בין השמשות' והקשר בין זמן זה לבין תפקידיו של אליהו.

שיטת רש"י בכרמלית | מנחם ויצמן ואסף מילס
8
כרמלית היא רשות מדרבנן. מאמר זה דן בגזירת הכרמלית, במקורה, ובהבנת היחס בין כרמלית לרשויות מדאוריתא, מתוך רצון להבין את הגמרא העוסקת במידותיה של הכרמלית.

'מאימתי קורין' - למשמעות פתיחת הבבלי | הרב מנשה וינר
9
מתוך עיון במעמדם של הכהנים, במהותה של התרומה ובעמידה לקראת התפילה, ננסה לברר את מיקומה המיוחד של סוגיית 'מאימתי קוראין' הפותחת את הופעת תורה שבעל פה, במשנה ובתלמוד.

קודש הילולים לה' | הרב חגי לב
10
המאמר מתמקד ב'מדרש הלכה' המובא בראש פרק 'כיצד מברכין' ועוסק בברכות הנהנין. תוך הבנת מדרש ההלכה נבחן את סוגית הגמרא שמבארת את מקור הדין לברכה קודם האכילה, ואת יסודו הרוחני של דין זה.

משנת חסידים ראשונים | חננאל רוזנברג
11
עיון בדרכם של חסידים ראשונים והבנת סוגיית 'אין עומדין' במסכת ברכות, יפתחו פתח להעמקה רוחנית וחינוכית ביחס שבין חופש למסגרת.


מעלה מצוה


מעמד הנכרי בארץ | הרב אורי פלד
12
מתוך דיוק בלשון הרמב"ם משימושיו במונחים 'גוי' ו'עכו"ם' מבינים אנו כי השינוי בין המינוחים אינו מקרי ובעל השלכה הלכתית ומתוך כך ניתן לפתור סתירות בתוך דברי הרמב"ם.

תורת חלה | עמי כהן
13
מצוות הפרשת חלה הינה מצווה התלויה בארץ אך גדר חיובה שונה מחברותיה שבאותה קטגוריה. במאמר נעשה נסיון להתחקות אחר משמעותו של שוני זה בהתאם לתיקון המיוחד שפועלת מצווה זו ביחס לשני חטאים מרכזיים: חטא אדם הראשון וחטא המרגלים.

פרה אדומה | דוד הלל וינר
14
טעמה של מצוות פרה אדומה נעלם מאיתנו. מסתבר שאין מדובר בטעם הדומה לשאר המצוות אלא קשה יותר להשגה עד כדי מעבר ליכולותינו, ואולי אף סוג שונה של טעם מצוה קיים פה. במאמר זה מובאת אפשרות להבנה שהטעם הוא הבנת איחוד הגוף והנפש וסוד היפרדותם - בעיית המוות, שאת זאת אין ביכולת האדם הגופני להשיג.


מעלה תנ"ך


גדעון - כמשה בדורו או כאחאב בדורו? | אלעד עמוסי
15
דמותו של גדעון מוצגת בפשט הכתובים כדמות חיובית אשר שם ה' נישא בשפתיה. אולם חז"ל היו אלה אשר הכלילו אותו בין 'שלושת קלי עולם'. במאמר ננסה לערוך אבחנה בין העוצמה והנחישות הלאומית בה חדור היה גדעון, לבין דמותו הדתית.

רחל והתרפים | אלי אברמוביץ
16
מעשה גניבת התרפים מעיב על יציאת יעקב ובניו מחרן, ואף גורם למותה הטרגי של רחל אמנו, כפי שמספרים חז"ל. מתוך הקבלה בין יציאת מצרים ליציאת חרן ננסה להציע הסבר למעשיה של רחל, ולפתוח פתח להבנת מאבק יעקב ולבן.

דור המדבר ודור הכניסה לארץ | יאיר שטראוס
17
שני דורות, אבות ובנים, פוסעים במדבר על כל קשייו. נדמה כי כל דור צועד על העקבות שטבעו רגלי הוריו בדור הקודם. הדור השני, דור ארץ ישראל, עובר אותם בעיות, קשיים וניסים שעברו הוריו בדור המדבר, אך הפעם חווה אותם מתוך פרספקטיבה חדשה של עם חופשי.

'ולא יעבור' - למימד הזמן שבמגילה | דני סגליס
18
הבנה שהזמן אינו רק רצף המאורעות אלא בריאה עצמית שנבראה ומהווה תפקיד בגילוי דבר ה' בעולם, שופכת אור חדש על התבוננות במגילת אסתר באגדות חז"ל בענין ובהלכות הפורים.

מחלוקת יוסף ואחיו | נעם לוגסי
19
שני תפקידים, שתי ברכות ושתי דרכים שזורות בחיי האבות, בפעולותיהם ובמאבקיהם השונים. מסתבר, שדרכים אלו הן הגורמות לקרע בין יוסף ואחיו ולכל הקורות את משפחת יעקב קודם ולאחר הירידה למצרים.

שפה אחת ודברים אחדים | גדעון עמיר
20
עיון ספרותי וניתוח מדויק בפשט הכתוב, יוכלו להאיר לנו רובד נוסף במשמעות סיפורם של בני מגדל בבל וביסוד טעותם, הנובעת מהבנה מוטעית ביחס בין פרט לכלל ובין אוניברסליות ללאומיות.


מעלה מדרש


היכן מערת רשב"י? | הרב תמיר כהן
21
קיימת מסורת הקובעת כי המערה שבה התחבא רשב"י נמצאת בפקיעין. במאמר ננסה לבחון מסורת זאת לאור עיון במקורות המביאים את מעשה המערה, ודיון בדעות החוקרים שעסקו בנושא.

מעשה הלל ובני בתירא | דניאל צבי פרמביץ
22
'ומחוקק מבין רגליו - אלו בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים'. לשושלת הלל הנשיא היתה השפעה ניכרת בלימוד והנחלת תורה שבע"פ. מאמר זה עוסק בנסיבות הסובבות את תחילתה של שושלת זו - 'כשנשתכחה תורה מישראל... עלה הלל הבבלי ויסדה'.

מאור גדול מאור קטן ולהיפך | מודי ברודצקי
23
מתוך עיון באגדת חז"ל על קטרוג הלבנה, השוואת המקורות בה מופיעה האגדה, ומתוך ההקשר בה מופיעה אגדה זו - מתבאר העומק בטיעון הלבנה ובתשובת הבורא ביחס לחשיבות חופש הבחירה בבריאה.


מעלה מחשבה


הבטה בגישת חז"ל למחלוקותיהם | נדב רוטנברג
24
משחר ילדותינו התרגלנו לעובדה כי כמעט בכל נושא תורני בו אנו עוסקים ישנן מספר דעות. האם מחלוקות חז"ל היא מציאות לכתחילאית, או שמא זהו ענין שבדיעבד? ננסה לפתוח פתח להבנת שורש המחלוקת תוך ראיית הגישות השונות בחז"ל לענין זה.

'ונחנו מה' - תשובה ובטול במקוה | קובי יעקבסון
25
מספר פרשיות, משניות והלכות רבות הקשורות למקוה, מוארות מתוך התבוננות ברעיון המקוה כמחזיר את האדם לרמת הרוחניות כפי שהיתה בבריאת העולם.

חג השבועות וחג מתן תורה | נפתלי וייס
26
הקשר בין חג השבועות ומתן תורה נראה ברור בעינינו. מעיון בפוסקים ובדברי חז"ל עולות מספר תמיהות לגבי קשר זה. במאמר זה ננסה ליישב תמיהות אלו, ולעמוד על מהות החג דרך השמות השונים שנתנו לו, ועל ידי בחינת היחס בינו לבין שני הרגלים האחרים.

עיון במשנת הייסורים | אסף מילס
27
אחת השאלות הגדולות של המחשבה האנושית והישראלית היא שאלת היסורים. מאמר זה מנסה לבחון גישות שונות לנושא, הנוגעות למאמר חז"ל בענין היסורים.


למעלה