לאתר ישיבת מעלות לעמוד הראשי בס"ד

    על תורת ארץ ישראל / הרב ויצמן - שיחה בישיבת פתח תקווה