בס"ד

בחפץ לב

בשנת ה'תשנ"ט החלה לפעול בישיבה את תכנית "בחפץ לב" כחלק מדרך הלימוד בישיבה. עיקרי התכנית מופיעים כאן כפי שפורסמו בחוברת "בחפץ לב".

אין כפיה ברוחניות

ביטוי ידוע בעולמה הפנימי של תורה - אין כפיה ברוחניות. אפשר לכפות על האדם להגיע להישגים ואי אפשר לכפות על האדם להגיע להשגות. זאת עליו לעשות בעצמו. הרצון הוא הכלי. מבלעדיו לא יוכל אדם לקבל תורה וחכמה.

"רצון" - אותיות צנור, שכן הרצון הוא הצנור דרכו מגיע שפע אל האדם. בבסיסו של כל לימוד צריך להיות מונח הרצון. והרצון בשיאו מתגלה בעולם של חופש וחרות.

זקוקים אנו לחופש וחרות למען יהיו חיינו:

לא רק חיים של הישגים
כי אם חיים של השגות
לא רק חיים של יצרים
כי אם חיים של יצירות
לא רק חיים של בשרים
כי אם חיים של בשורות

אין חיים בלא מסגרת

חוקים נתן לנו הקב"ה בעולמו. יש חוקי טבע, יש חוקי חיים, יש חוקי חברה ויש חוקי מדינה. כל עוד אנו חיים בגופנו ובעולמנו לא נוכל להשתחרר ממסגרת החוקים, רק "במתים חפשי". הרוצה לעבוד לפרנסתו נכנס למעגל חוקי עבודה. הרוצה לבנות משפחתו נכנס למעגל חוקי משפחה. אף הרוצה ללמוד תורה צריך להיכנס למסגרת חוקי לימוד, והרוצה להיות בישיבה צריך להכניס עצמו למסגרת חובותיה.

בואו לישב את הסתירה

כיצד יכולים שני פרקים אלו לדור בכפיפה אחת? אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. ומשחפץ לבו במקום ובמסגרת הלימוד, כבר מוטלות עליו חובות שבעומקן נמצא חפץ לבו והתאמתו לאותו מקום ולאותו לימוד.

ואף כי חפץ לבו של אדם חשוב הוא וקובע את דרכו, מכל מקום אף לזה יש גבולות. כבר אמר החכם מכל אדם "בוטח בלבו הוא כסיל" שכן ההולך אחר לבו בלבד חייו מצומצמים ומסגרתו צרה. על כן ראוי כי ילמד כל אחד להיעזר בבעלי נסיון הקרובים אל לבבו ודעתו ויחד עמם יבנה את המקום שלבו חפץ ואת מסגרת הלימוד אותה ירצה.

לעיתים נדמה שיש פער בין שאיפותיו ורצונותיו של האדם לבין אופי מהלך חייו השגרתי. על מנת לסייע לכל אחד לבנות ולרכוש כלים שיעזרו לו להגשים את מטרותיו, בכדי שנוכל לנתב את הצעד הקטן היומיומי לאור היעד אליו אנו שואפים להגיע, ושצעד זה יחיש אותנו אל היעד - יש צורך במלווה. המלווה יעזור לנו להיות קשובים אל עצמנו ולהשיב לעצמנו על שאלות כגון:

  • מה אני מתכנן לעשות עם הזמן שלפני, ואיך אעשה זאת?
  • מהן תוכניותיי? מהן מטרותיי?
  • האם אני מצליח לנצל את זמני בהתאם למטרותיי?
  • מהם הכלים שעלי להשיג או לפתח על מנת להשיג את מטרותיי?
  • באיזו דרך לבחור?
  • מה עלי ליזום?
  • במה ובמי עלי להיעזר?