בס"ד

הקשר האישי והליווי

בשנת ה'תשנ"ט החלה לפעול בישיבה את תכנית "בחפץ לב" כחלק מדרך הלימוד בישיבה. עיקרי נושא הקשר האישי - הליווי, שהם חלק מהתכנית, מופיעים כאן.

מבוא

כיצד אנו רואים את היחס הנכון בין רב/מורה לבין תלמיד? אם העיקר הוא העברת מידע והעברת האמת לדור הבא, אין צורך בשיחה אישית.

אך אם אנו רואים שהיחס הנכון הוא שהרב/המורה נועד כדי ליצור לתלמיד את התנאים הטובים ביותר ללמוד, לגדול ולהתפתח, הרי שלשיחה האישית תפקיד חשוב מאד במערכת.

האקלים הטוב לגידול נוצר מהקשבה. רק תלמיד שיחווה הקשבה שמקשיבים לו, ידע גם להקשיב לחיים הסובבים אותו ולקלוט אותם אליו.

האקלים הטוב לגידול נוצר מאמון שיש לאדם בעצמו: בכוחותיו, תכונותיו וכשרונותיו - חלק גדול מאמון האדם בעצמו נובע מאמון שרוחשים לו בסביבתו.

האקלים הטוב לגידול נוצר מתשומת לב נכונה שמקבל התלמיד. פעמים שרק "הפיכת שולחן" או להיפך, רק זכיה גדולה בחידון, מביאים לתשומת לב. על כן חשוב שהקשר האישי יהיה חלק מן המערכת, קבוע ואחיד ולא תלוי בהתנהגות ובאופי התלמיד.

מטרות הקשר האישי

 • להביא את התלמיד להכיר את עצמו ואת עולמו.
 • להביא את התלמיד להכיר את כוחותיו, תכונותיו, כשרונותיו ומידותיו על מנת לתקן את הראוי תיקון ולשכלל את הראוי שכלול.
 • להביא את התלמיד להגדיר את שאיפותיו ומטרותיו בחיים ודרך הגשמתם בעבר, בהווה ובעתיד.
 • לפתח את האינטליגנציה הרגשית של התלמיד (והמורה), ואת הקשר הרגשי (קשר של חיים ולא רק של מידע וספרים).
 • ללוות את התלמיד בכל דרכיו, בשעת משבר ובעתות שמחה, במאורעות וזמנים שיש בהם צורך לשתף בהם את הזולת (בחינת דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים).
 • להיות אוזן קשבת לשיחות נפש.

דרכים לבצוע

 • שעות קבועות לכל תלמיד לשיחה אישית - ליווי.
 • סדנאות לרבנים/מורים בנושאים בהם יתנסו הם עצמם בחווית הליווי.
 • לימוד מודלים לעבודה אישית עם תלמידים ולפתרון בעיות.
 • לימוד נפש התלמיד.

קשיים

 • אופי הנוגעים בדבר - התלמיד והרב/מורה. יש אנשים שאינם פתוחים ומתקשים בזרימת השיחה האישית.
 • הליווי "לוקח" חלק גדול מן הזמן שהרב/מורה יכול להקדיש ושהמערכת יכולה לאפשר לו.
 • כוחות הנפש. הליווי "לוקח" כוחות נפש רבים ופעמים על חשבון תפקידים אחרים.
 • מורים ותלמידים שאינם מאמינים בדרך חדשה יעשו אותה פחות טוב.

התלמידים עלולים לראות את הליווי כמעיק וכאילו נועד להשגיח עליהם. האקלים הכללי בו אנו מצויים אינו נותן אמון ברב/מורה, שכוונתו באמת להביא את התלמיד להיכרות עמוקה יותר עם עצמו ועם העולם, וקיים חשד שיש כאן "תרגיל" נוסף להשתלטות על החופש של התלמיד.