בס"ד

צוות הישיבה

רחוב יקינטון 47, מעלות.  04-9974776

ראש הישיבה

הרב יהושע ויצמן

מנכ"ל הישיבה

מר דעדוש חיים

רחוב יקינטון 67, מעלות.  04-9973621

ר"מ בישיבה

הרב אנגלמן אהרון

רחוב יקינטון 22א, מעלות.  04-9972038

ר"מ בישיבה

הרב בזק מאיר

רחוב מורן 5, מעלות

ר"מ בישיבה

הרב הוד שי

רחוב רקפת 18, מעלות.  04-9978353

ר"מ בישיבה

הרב וינר מנשה

רחוב קהילת יהדות צרפת 41, מעלות.  04-9575336

ר"מ בישיבה

הרב ויצמן מנחם

רחוב יקינטון 41א, מעלות.  04-9973374

ר"מ בישיבה

הרב ויצן יהושע

רחוב יקורנית 30, מעלות.  04-9972620

ר"מ בישיבה

הרב כהן תמיר

רחוב יקינטון 25, מעלות.  04-9997126

ר"מ בישיבה

הרב פרומר מרדכי