תנחומי הישיבה לבוגר הישיבה, קליין משה (מושיקו) בפטירת אביו