תנחומי הישיבה למשפחת גרינשפן בפטירת הרב מרדכי מנחם גרינשפן שייסד את הישיבה לפני 45 שנה ושימש כראש הישיבה הראשון