תנחומי הישיבה למשפחת בר און בפטירת יואל, בוגר הישיבה