מזל טוב לבוגר הישיבה שמעוני נתנאל ורעייתו להולדת הבת