מזל טוב לויצמן נעם ורעייתו להולדת הבת, מזל טוב לראש הישיבה ומשפחתו להולדת הנינה