מזל טוב לרב ישי ויצמן ומשפחתו להולדת הבן, מזל טוב לראש הישיבה ומשפחתו להולדת הנכד