מזל טוב לבוגר הישיבה גולדשמידט חנוך ורעייתו להולדת הבן