מזל טוב לעובד הישיבה קאץ אליהו ומשפחתו להולדת הנכד