תנחומי הישיבה לבוגר הישיבה פרינץ אוריאל (תשנו) בפטירת אביו