מזל טוב להוד ירדן לנישואיו, לרב מנחם ויצמן ומשפחתו לנישואי הבת, לראש הישיבה ומשפחתו לנישואי הנכדה