המאגר התורני

קטגוריה: וארא

פרשת ייחוסי משה ואהרן אנו מתחילים לקרוא את כל המהלך הארוך של מכות מצרים. רגע לפני שעוברים לתיאור המכות יש הפסקה מאוד בולטת (ו’,י”ד-כ”ח): אֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית אֲבֹתָם בְּנֵי רְאוּבֵן בְּכֹר יִשְׂרָאֵל חֲנוֹךְ וּפַלּוּא חֶצְרוֹן וְכַרְמִי אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת רְאוּבֵן:וּבְנֵי שִׁמְעוֹן יְמוּאֵל וְיָמִין וְאֹהַד וְיָכִין וְצֹחַר וְשָׁאוּל בֶּן הַכְּנַעֲנִית אֵלֶּה […]
אחד מעשרה קל וחומר שבתורה כאדם האומר נחזור על הראשונות פרשתנו פותחת בשליחותו של משה לשאת את נאום ארבע לשונות של גאולה באוזני העם, ומספרת על כישלון השליחות1: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה כֵּן אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא שָׁמְעוּ אֶל מֹשֶׁה מִקֹּצֶר רוּחַ וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה: ה’ שולח את משה אל פרעה, ומשה […]
קל וחומר מצפרדעים1 דרשו חז”ל בגמרא2: עוד זו דרש תודוס איש רומי: מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש – נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו (שמות ז’) ‘ובאו ועלו בביתך וגו’ ובתנוריך ובמשארותיך’. אימתי משארות […]
הכל תלוי בנקודת המבט פתיחת הפרשה היא בפניה של ה’ אל משה, המופיעה בצורה כפולה1: וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה’. חציו הראשון של הפסוק משתמש בביטויים של מידת הדין “וידבר” – שזו לשון קשה2, ושם “אלוקים” המבטא את מידת הדין.חציו השני של הפסוק הוא במידת הרחמים: […]
עם מי עושים שלום? בסיום פרשת שמות אנו קוראים על עיכובים קשים בתהליך גאולתם של ישראל, דבר שמביא את משה לטעון כלפי ה’1: למה הרעות לעם הזה למה זה שלחתני. בתגובה לכך מתגלה הקב”ה אל משה בתחילת פרשתנו, ומוסר לו דברים לומר לעם, הכוללים את “ארבע לשונות גאולה”2: לכן […]
האני ו”אני ה’” וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה’. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה’ לא נודעתי להם. וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר […]
מידת דין ומידת רחמים הפרשה מתחילה בפסוק “וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה’”.ניתן לחלק את הפסוק לשני חלקים:בחלק הראשון יש לשון דיבור – אל?הים – משהבחלק השני יש לשון אמירה – ה’ – אליו (הוא). הרב ב”עולת ראיה”1 בביאור לביטוי “הודו לו ברכו שמו” מבדיל בין קריאה […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים