מדרש
בראשית רבה
פרשה יט
ד' כסלו תשע"ח

סימן א / הרב ויצמן    

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר