המאגר התורני

קיימים במאגר 6021 שיעורים  // שיעורים הבאים

לחיות עם פרשת השבוע – לפרשת חוקת – מי מפחד מדרך ארוכה?

בתחילת הפרשה מופיעה מצות פרה אדומה, והכותרת לפרשה זו (במדבר י”ט, ב’): זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה. פרה אדומה היא ביטוי לגבולות שהתורה נותנת לנו. כידוע, לגבולות יש תפקיד חשוב לאדם ולעולם. התורה קובעת לנו “גבולות גזרה” שאנו חיים בהם – לא כל דבר מותר לאכול, לא כל דבר מותר לעשות, לא לכל מקום מותר להיכנס. ענין חשוב בנושא הגבולות הוא: מי מציב את הגבולות. יכול אדם להציב לעצמו גבולות, ויש בכך ערך. אך גבולות כאלה ניתנים לשינוי. כשם שאדם קובע את […]

לחיות עם פרשת השבוע – מהכי נמוך אל הכי גבוה

המחלוקת, העומדת במרכזה של פרשת קרח, היא נושא אקטואלי תמיד, ובמיוחד עכשיו. נעיין בדבריו של ה”שם משמואל” המביא את דבריו של האר”י על הפרשה, וננסה לשאוב מן הדברים דרך הסתכלות גם עבורנו. כך מביא ה”שם משמואל” (קרח, תר”ע): להבין ענין קרח. הנה בליקוטי תורה מהאריז”ל וז”ל: דע, כי כשתסיר ‘הבל’ מ’משה’ תשאר ‘קרח’, והענין כי בהבל היו בו ל”ז ניצוצים טובים וכל ש”ח רעים, רק במשה נתקנו כולם. אמנם הש”ח רעות שהיו מתאחזים בהבל מצד הרע, הנה הם סוד גלגול […]

פרשה לא – סימן ג

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לא סימן ג ג ויאמר אלהים (עמוס ה) שנאו בשער מוכיח ודובר תמים יתעבו דהוה אמר להון ריקים אתם מניחין מי שקולו שובר ארזים ומשתחוים לעץ יבש ולפי שהיו שטופים בגזל נימוחו מן העולם שנאמר ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא וגו’.

לחיות עם פרשת השבוע – שלש משימות

במרכז פרשת השבוע בתורה עומד חטא במרגלים. ובמרכז פרשת השבוע בחיינו, עומדת הקמת הממשלה, שקשה לנו עם הקמתה מכמה בחינות. בעיקר – מצד הזהות היהודית של המדינה. האם אנו מבינים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, או “מדינת כל אזרחיה”. האם לעם ישראל יש תפקיד, והזהות היהודית ממלאת תפקיד משמעותי בכך? נראה, ששתי “פרשיות השבוע” קשורות זו לזו. הדברים עולים מדברים שנכתבו בספר “קול התור” – ספר שכתב תלמיד הגר”א, ר’ הלל משקלוב, ובו הוא מביא את תורת רבו הגר”א ביחס […]


חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן