לחיות עם פרשת השבוע שני כרכים

לחיות עם פרשת השבוע – שני כרכים – בראשית – דברים / הרב יהושע ויצמן

שיחות לפרשת השבוע

"לחיות עם פרשת השבוע" פירושו להתבונן על הפרשה מתוך מאורעות התקופה, ולהתבונן על מאורעות התקופה מתוך הפרשה. עלינו לנסות לדלות מן הפרשה מבט עמוק ומרענן על מה שעובר על האדם ועל האומה. כרך א' – בראשית שמות – 369 עמודים כרך ב' – ויקרא – במדבר – דברים – 494 עמודים

לחיות עם פרשת השבוע ב

לחיות עם פרשת השבוע ב' – ויקרא במדבר דברים / הרב יהושע ויצמן

שיחות לפרשת השבוע

"לחיות עם פרשת השבוע" פירושו להתבונן על הפרשה מתוך מאורעות התקופה, ולהתבונן על מאורעות התקופה מתוך הפרשה. עלינו לנסות לדלות מן הפרשה מבט עמוק ומרענן על מה שעובר על האדם ועל האומה. הודפס: אדר ב' ה'תשע"ו

מיטב הארץ

מיטב הארץ / הרב יהושע ויצמן

כללי לימוד ושיעורים לאורה של תורת ארץ ישראל

בספר זה מוצגים דרכים וכיווני מחשבה בדרכי לימוד הגמרא לאורה של "תורת ארץ ישראל", בדרכה של הישיבה. הספר מורכב משני חלקים. בחלקו הראשון – כללים – מובאים י"ט דרכים להגיע לעומקה ופנימיותה של סוגיא. בחלקו השני – פרטים – מובאים ע"א שיעורים השואפים ליישם את הכללים בתוך סוגיות מהש"ס. הספר הוא נסיון יחודי ללימוד גמרא בדרכה של תורת ארץ ישראל. הספר נותן ללומד כלים לניתוח הסוגיא ולהעמקה בה. כללי הלימוד שבספר מודגמים ומיושמים בסוגיות שונות, והלומד רוכש את היכולת ליישם […]דילוג לתוכן