זבח המור הרב פרומר

זבח המור / הרב מרדכי פרומר

הלכות מעשה הקורבנות לרמב"ם

ספר "זבח המור" – כולל כ – 50 שיעורים, על הלכות מעשה הקורבנות לרמב"ם, ובתחילתו עוסק בהשוואה בין תפילות לקורבנות. הספר שוזר סוגיות מורכבות בדיני הקורבנות, חקירות בענייני קדשים יחד עם ביאורים פנימיים ורעיונות עמוקים. וכך לשונו הזהב של ראש הישיבה הרב ויצמן שליט"א על הספר: "החיבור החשוב הזה מגשים את חזונה של תורת ארץ ישראל המבקשת את הרוח הכללי המאיר בנועם את פרטי ההלכות".

שירת המועדים

שירת המועדים / הרב מרדכי פרומר

הספר עוסק במבחר עניינים הקשורים לכל חגי ישראל בתורה , בדברי חכמים וימים המיוחדים התחדשו בימינו. ימי הצומות וימי השמחה. לא ספר הלכתי אלא לימוד בעיון של סוגיות נבחרות אשאר המעמיק בהן יזכה לקבל את המועדים מתוך עומק עיון, גדלות והבנה אשר יביאוהו אל המועדים בשמחה ובששון. 25 מועדים וזמנים המוארים בלימוד ובהבנה רוחנית העומדת בנשמת הזמנים המיוחדים.

נצח יהודה

נצח יהודה / הרב מרדכי פרומר

על גדרי צבא ומלחמה ומצוותיהם

הספר עוסק בהבנה בעיון של סוגיות הקשורות לקדושת ארץ ישראל / מלחמות מצווה ורשות / ענייני צבא ומלחמה. אין זה ספר הלכתי אלא ספר העוסק בעיון ובפלפול ב- 50 סוגיות הקשורות למצוות הארץ והצבא, הלוחמים והמלחמות מתוך ראייה תורנית רחבה עמוקה בעיון ובלימוד. מומלץ לעומדים לפני גיוס על מנת להעמיק את משמעות ותוקף מצוותם החשובה.

הגיע זמן גאולתכם

הגיע זמן גאולתכם / הרב מאור כהן

בירור זמננו כזמן הגאולה עליה דיברו חז'ל, הראשונים והאחרונים

הספר מאגד מאות מקורות מתחומים שונים המבקשים לזהות את זמננו כזמן הגאולה השלישית. בספר ישנה גם התייחסות לסוגיית ג' השבועות והשיטה המשיחית של סאטמר וחב'ד, כמו גם בירור יחסה של החסידות לתנועת הציונות ועיון מעמיק בדבר דמותו של בנימין זאב הרצל.דילוג לתוכן