מדרש
בראשית רבה
פרשה כג
כ"ב חשוון תש"פ

סימן ז / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר