מדרש
בראשית רבה
פרשה כד
י"א טבת תש"פ

סימן ו / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר