פרשת שבוע
שמות
ויקהל - פקודי
כ''ד אדר תש''ע

לחיות עם פרשת השבוע - לא תבערו אש בכל מושבותיכם - זו אש המחלוקת / הרב ויצמן    


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר