פרשת שבוע
בראשית
וירא
י"ב חשוון תשע"ה

לחיות עם פרשת שבוע - פרשת וירא - ירושלים- תוצאה של מדרגתינו באחדות / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר