פרשת שבוע
במדבר
מטות - מסעי
כ"ה תמוז תשע"ז

לחיות עם פרשת השבוע - פרשת מטות - מסעי - לנסוע מהחרדה על ידי מקהלות / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר