מועדים
עשרת ימי תשובה צום גדליה ויום כיפור

ד' תשרי תש"פ

לקראת יום כיפור - עיצומו של יום מכפר, במה שונה יום הכיפורים משאר ימות השנה / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר