פרשת שבוע
שמות
ויקהל - פקודי
כ"ב אדר תש"פ

לחיות עם פרשת השבוע - ויקהל - פקודי - כיצד בונים את משכן הכנסת? / הרב ויצמן     youtube


מצלמת האינטרנט נתרמה לעילוי נשמת הורינו היקרים
ר' עקיבא בן הרב יעקב יצחק רבלסקי ז"ל נלב"ע ט' אלול תשכ"ו
מרת רבקה בת נפתלי גרוסברגר ז"ל נלב"ע י' אדר תשכ"ו
הונצח ע"י משפחת גרוסברגר – גולן

טופס פניה לצוות האתר