מדרש
בראשית רבה
פרשה כא
ג' שבט תשע"ט

סימן ו / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר