הוצאה לאור – ספרי ראש הישיבה

מהדורה חדשה. בתוספת “אגרות מבוארות” מכתבי הראי”ה. כריכה רכה....

מבצע לשני הכרכים

“לחיות עם פרשת השבוע” פירושו להתבונן על הפרשה מתוך מאורעות התקופה, ולהתבונן על מאורעות התקופה מתוך הפרשה. עלינו לנסות לדלות מן...

“לחיות עם פרשת השבוע” פירושו להתבונן על הפרשה מתוך מאורעות התקופה, ולהתבונן על מאורעות התקופה מתוך הפרשה. עלינו לנסות לדלות מן...

“לחיות עם פרשת השבוע” פירושו להתבונן על הפרשה מתוך מאורעות התקופה, ולהתבונן על מאורעות התקופה מתוך הפרשה. עלינו לנסות לדלות מן...

בספר זה מוצגים דרכים וכיווני מחשבה בדרכי לימוד הגמרא לאורה של “תורת ארץ ישראל”, בדרכה של הישיבה. הספר מורכב משני...

מבצע לשני הכרכים

כרך א’ – מבוא כללי בעניין המצוות, מצוות א’-י”ט – 339 עמודים כרך ב’ – מצוות הכהונה והמקדש כ’-ל”ח –...

שיעורים בעיון ושיחות רעיוניות על מועדי השנה. מהדורה חדשה. הודפס: סיוון ה’תשע”ג...

מבצע לכל סדרת רבה אמונתך

קהלת כרך א’ – פרשה א’ – 328 עמודים קהלת כרך ב’ – פרשות ב’ – ד’ – 489 עמודים...

מבצע לשני הכרכים

כרך א’ – פרשה א’ – 328 עמודים כרך ב’ – פרשות ב’ – ד’ – 489 עמודים...

שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש. הודפס: אלול ה’תשס”ו...

שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש.   הודפס: ה’תשע”א...

מבצע לשני הכרכים

כרך א’ – פרשה א פסוקים א-ד – 325 עמודים כרך ב’ – פרשה א פסוקים ה-יז – 312 עמודים...

שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש. הודפס: אדר ה’תשס”ו...

שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש. הודפס: אדר ב’ ה’תשס”ח  ...

שיעורים שיטתיים על המדרש, החושפים את עומק דברי חכמים במדרש. הודפס: תשע”ט...