ספרי רבני הישיבה

בצל ידך

בצל ידך

מבוסס על שיעורים ב”עבודת הנפש” שניתנו בישיבה. בספר חמשה שערים: שמחה ועין טובה, פשטות ותמימות, ענוה, התמודדות וצמיחה. בשער האחרון, “לדמותו של בצלאל”, סיפורים מחייו של בננו האהוב בצלאל בזק ז”ל המשקפים את מידותיו והנהגותיו, ויש בהם מעין ביטוי מעשי בחיי היום יום לתכנים שבוררו בארבעת השערים הקודמים. בהוצאת “זהב הארץ”.

קרא עוד »
דרכי לימוד

דרכי לימוד

הספר מיועד לחפצים לדעת איך ללמוד גמרא בעיון, להבין את דף הגמרא בשיטתיות מתוך חשיבה מושכלת ומובנה ויכולת אנליטית לניתוח דף הגמרא, כמקובל אצל הלומדים בעיון ובסברה את סוגיות התלמוד. בספר מובאות דוגמאות רבות המעשירות את הלומד ונותנות  כלים ללימוד בעיון באופו עצמאי. נסקרת בו שיטת הלמדנות הבריקאית “שיטת החקירות”, וכן פתחים להבנת שיטת תורת ארץ ישראל, בסוגיות ובאגדה.

קרא עוד »
הגיע זמן גאולתכם

הגיע זמן גאולתכם

הספר מאגד מאות מקורות מתחומים שונים המבקשים לזהות את זמננו כזמן הגאולה השלישית. בספר ישנה גם התייחסות לסוגיית ג’ השבועות והשיטה המשיחית של סאטמר וחב’ד, כמו גם בירור יחסה של החסידות לתנועת הציונות ועיון מעמיק בדבר דמותו של בנימין זאב הרצל.

קרא עוד »
לחזות בנעם

לחזות בנעם

“לחזות בנועם” – אורו של התלמוד הירושלמי. מאת הרב ישי ויצמן, ראש ישיבת ההסדר חולון. הספר דן בהשוואות רבות בין התלמודים, ומבאר כיצד סגולותיה של ארץ ישראל באות לידי ביטוי בסגנונו והלכותיו של התלמוד הירושלמי.

קרא עוד »
מזמור לדוד שיר

מזמור לדוד שיר

הספר עוסק בהשוואות בין דוד המלך ל47 דמויות בתנ”ך. ההשוואות הם ע”פ המסורה ואירועים בחיי דוד המלך והמשווים אליו.(בבחינת מעשה אבות סימן לבנים)

קרא עוד »